Algemene Voorwaarden

Algemeen
Verhuurbedrijf BenBa blijft te allen tijde eigenaar van de gehuurde materialen. Het is de huurder niet toegestaan de spullen van Verhuurbedrijf BenBa te verhuren en/of uit te lenen aan derden.

Reservering
Reservering is telefonisch en per e-mail mogelijk. Van de reservering ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging. Reserveren wil zeggen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Verhuurbedrijf BenBa voor het huren van de themakist. De reservering is definitief zodra u de bevestiging heeft.

Legitimatie
Bij het afhalen van de themakist dient u zich te legitimeren (paspoort of legitimatiebewijs).

Betaling/ophalen themakist
De themakisten worden alleen meegegeven na ondertekening van de huurovereenkomst en de checklist en na contante betaling van de huurprijs en de borgsom.

Checklist
Als de kist wordt opgehaald wordt de inhoud met de klant doorgenomen aan de hand van een checklist. Acceptatie van de kist door de klant betekent dat het pakket compleet en kwalitatief in orde wordt bevonden. Indien zaken niet in orde worden bevonden, worden deze ter plekke vervangen, ofwel wordt hiervan een aantekening gemaakt. Bij het terugbrengen van de themakist wordt samen met de huurder de checklist doorgenomen.

Borg
Het bedrag van de borgsom zal bij het onbeschadigd en compleet terugbezorgen van de kist worden terugbetaald. Bij verlies of schade wordt de borg (gedeeltelijk) ingehouden. Is de borg niet toereikend, dan zal de huurder het verschil aan Verhuurbedrijf BenBa vergoeden.

Huurperiode
Deze bedraagt maximaal drie dagen: de dag voor het feest, de feestdag en de dag na het feest. Wordt de themakist niet op tijd teruggebracht, dan zal voor iedere dag extra € 10,00 in rekening worden gebracht. Wordt de themakist geheel niet teruggebracht, dan zal naast de al betaalde borg een bedrag ter waarde van de complete kist in rekening worden gebracht.

Annulering
Bij annulering zijn wij genoodzaakt u kosten in rekening te brengen:
- Annulering 1 week voor gereserveerde datum: 25% van het huurbedrag;
- Annulering binnen 6 dagen tot 1 dag voor gereserveerde datum: 50% van het huurbedrag;
- Vanaf de eerste verhuurdag 100% van het verhuurbedrag.

Wel is het mogelijk om de datum te verplaatsen.

Gebruik/aansprakelijkheid
De themakisten van Verhuurbedrijf BenBa mogen alleen onder permanent toezicht van een volwassene worden gebruikt. Verhuurbedrijf BenBa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig schade of letsel dat is ontstaan bij het gebruik van materialen uit de themakisten. Het huren en gebruik van de themakisten geschiedt geheel op eigen risico.

Reiniging
De kleding en andere materialen van stof in de kist mogen niet door de huurder gewassen worden – tevens mogen er geen vleken verwijderd worden. Verhuurbedrijf BenBa zorgt zelf voor de reiniging.

Comments are closed.